مجتمع تجاری و اداری رویال:

آدرس: تـهران، سعادت آباد، تقاطع بلوار دریا و خوردین، مجتمع تجاری و اداری رویال، طبقه اول، پوشاک هیوان

ساعت کاری: ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۷۷۰۰۰۰ – داخلی ۱۱۸

مجتمع تجاری نیایش:

آدرس: تـهران، جنت آباد مرکزی، نرسیده به بزرگراه نیایش، مجتمع تجاری نیایش، طبقه ۳، واحد ۳۲

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰

 پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل ۱۰:۳۰ تا ۲۳:۰۰

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۷۷۰۰۰۰ – داخلی ۱۲۰

گذر گردشگری آب و آتش:

آدرس: تـهران، بوسـتان آب و آتـش، گـذر گردشگری آب و آتـش، غرفه 4‌B و 4A

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ۱۶ الی ۲۴

         پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل از ۲۴

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۷۷۰۰۰۰ – داخلی ۱۱۹